പ്ലസ്‌‌വൺ ഏകജാലകം, അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-career-2023 6fu07ua86v6f7vl80l3v14secc rel5786b9huklpb574mnpeb63 kerala-plus-one-single-window-application https-www-manoramaonline-com-web-stories-career

ജൂൺ 2 മുതൽ 9 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും

Image Credit: Shutterstock / CRS PHOTO

ഒരാൾ ഒന്നിലേറെ ജില്ലകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല

Image Credit: Shutterstock / Wong yu liang

സിബിഎസ്ഇ വിഭാഗത്തിൽ ബോർഡ് പരീക്ഷ ജയിച്ചവരെയാണു മുഖ്യ അലോട്മെന്റിൽ പരിഗണിക്കുക

Image Credit: Shutterstock / Intellistudies

ഓരോ പേപ്പറിനും കുറഞ്ഞത് ഡി+ ഗ്രേഡ് അഥവാ തുല്യ മാർക്ക് വാങ്ങി ഉപരിപഠന യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം

Image Credit: Shutterstock / AJP

ഒരിക്കൽ ഒരു ഓപ്‌ഷനിൽ പ്രവേശനം തന്നാൽ, മുൻഗണനയിൽ അതിനു താഴെയുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും സ്വയം റദ്ദാകും

Image Credit: Manorama

സിബിഎസ്ഇ സ്റ്റാൻഡേഡ് ലവൽ മാത്‌സ് ജയിച്ചവരെ മാത്രമേ മാത്‌സ് അടങ്ങിയ കോംബിനേഷനുകളിലേക്കു പരിഗണിക്കൂ. ബേസിക്കുകാർക്ക് മറ്റു കോംബിനേഷനുക‍ളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Image Credit: IStock / Deepak Sethi