സൈന്യത്തിന്റെ ചെലവില്‍ ബിടെക് പഠിക്കാം, കൂടെ ജോലിയും

join-army-through-technical-entry-scheme content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 2q35n8vq0ch4j80323f765781o 3ctpi37et2gu0jlahr4qa34jvn content-mm-mo-web-stories-career-2023

ലക്ഷ്യമിടാം ടെസിന്, പഠനശേഷം സ്ഥിരം കമ്മിഷനായി സൈന്യത്തിൽ ജോലിയും.

Image Credit: Istockphoto / lakshmiprasad S

പ്ലസ്ടുവിനു ശേഷം സൈന്യത്തിൽ ചേരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ എൻഡിഎയോടൊപ്പം തന്നെ ടെസും പരിഗണിക്കുന്നു

Image Credit: Istockphoto / Bhupi

പരിശീലനകാലത്ത് മികച്ച സ്റ്റൈപൻഡ് ലഭിക്കും.

Image Credit: PTI Photo / Raman Raina

നാലുവർഷം നീളുന്ന പരിശീലനം പൂർത്തിയായാൽ ലഫ്റ്റനന്റ് റാങ്കിൽ ജോലി

Image Credit: Istockphoto / Diy13

പ്രവേശനത്തിന് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവും, തുടർന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയും

Image Credit: Istockphoto / SDI Productions

പുതിയകാലത്തു ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കി സൈന്യങ്ങൾക്കു നിലനിൽപില്ല

Image Credit: Istockphoto / Marko Hanzekovic
Web Stories

സൈന്യത്തിന്റെ ചെലവില്‍ ബിടെക് പഠിക്കാം, കൂടെ ജോലിയും

manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article