എന്താണ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ?

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 30rb9m8530fil0ibl9vdjiuman is-autism-spectrum-disorder-a-villain-for-career-abandonment-dr-zaileshia-explained oj79o81qjgaf6uupvs2oaf99r content-mm-mo-web-stories-career-2023

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തിയെന്നും അതുകൊണ്ട് സിനിമ, തിയറ്റർ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മലയാള സിനിമാ സംവിധായകൻ അൽഫോൻസ് പുത്രൻ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെ തുറന്നു പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്

Image Credit: Twitter

മനോരമ ഓൺലൈൻ വായനക്കാർക്കായി ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും എപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാമെന്നും ചികിൽസ എന്തെന്നും ഡോ. സൈലേഷ്യ പറയുന്നു.

Image Credit: zaileshia

കാനേഴ്സ് സിൻ്ഡ്രോമിനെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഓട്ടിസം എന്നും പറയാറുണ്ട്.

Image Credit: Sergey/Shutterstock

ആസ്പർജീസ് സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് പൊതുവേ ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കാനാകും ബുദ്ധിമുട്ട്.

Image Credit: yournameonstones/Shutterstock

റെറ്റ് സിൻഡ്രോം പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്.

Image Credit: ibreakstock/shutterstock

കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വില്ലനാണോ ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ.

Image Credit: Africastudio/Sjutterstock

ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം രോഗനിർണയം നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്.

Image Credit: Alphonse Puthren
എന്താണ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ?

Webstories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article