ഈ പിള്ളേര് പൊളിയാ!

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 1r70cdk47fll138ul3j4vi54c2 626vqhqmqlmra9rkg8808nfeq3 discover-the-hidden-talents-of-three-remarkable-kids-and-their-supportive-parents content-mm-mo-web-stories-career-2023

മാതാപിതാക്കളുടെ കട്ടസപ്പോർട്ടോടെ മികിവു തെളിയിച്ച മൂന്ന് സൂപ്പർ കിഡ്‌സിനെ ഈ ശിശുദിനത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം

Image Credit: Nachiketh Aryan

ആദ്യത്തെ പുസ്തകം തന്നെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ, അതും പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ. പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ‘മർഡർ അറ്റ് ദ് ലീക്കി ബാരൽ’. എഴുത്തുകാരന്റെ പേര് ജോഷ്വാ ബിജോയ്.

Image Credit: Joshua Bijoy

ഇപ്പോൾ കുട്ടിയെഴുത്തുകാരൻ പുതിയ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘സോൾ ഇൻ ദ് മിഡിൽ’ എന്നാണു പേര്.

Image Credit: Joshua Bijoy

എറണാകുളം സ്വദേശിയായ നചികേത് ഒൻപതാം മാസം മുതൽ നിറങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങി.

Image Credit: Nachikaeth Aryan

നിറങ്ങളുടെ മാത്രം ആരാധകനല്ല കുഞ്ഞു നചികേത്. ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കക്ഷിക്കു കൂട്ട് രാമു എന്ന പൂച്ചയും ഹാച്ചു എന്ന നായയുമാണ്.

Image Credit: Nachikath Aryan

വീട്ടിൽ മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ മൂന്നു വയസ്സുകാരൻ നഹഗ് നല്ല വൃത്തിയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ്.

Image Credit: Nahag

അമ്പിളി മാമനെ പരിചയപ്പെടുത്താനും ഗ്രഹങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നഹഗിന് അമ്മ കിഡ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വച്ച് കൊടുത്തത്.

Image Credit: Nahag
ഈ പിള്ളേര് പൊളിയാ!

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article