ഡിസൈനറും മാനേജരും മോഡലുമെല്ലാമായി സോന;

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career 1tg3l0d539but0puijms8pplp7 sonas-tailored-journey-to-success-unveiling-mizhi-designer-boutique-and-its-global-reach 15ft2ekera8a4g6tiqser009qm content-mm-mo-web-stories-career-2024

പതിനഞ്ചോളം പേർക്കു തൊഴിൽ നൽകുന്ന സംരംഭക; സ്വന്തം ബ്രാൻഡിന്റെ ഡിസൈനറും മാനേജരും മോഡലുമെല്ലാമായി സോന..

Image Credit: Instagram

പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലിഷ് സാഹിത്യം, വിവാഹശേഷം 10 വർഷത്തോളം ചെയ്തത് കമേഴ്സ്യൽ ഓഫിസർ ജോലി.

Image Credit: Instagram

സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വച്ച് പഴ്സണൽ ലോണെടുത്ത അ‍ഞ്ചുലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു മൂലധനം.

Image Credit: Instagram

ചെറുപുഴയിൽ ഷോപ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും കടയിലെ വരുമാനം കൊണ്ടുമാത്രം വാടകയും ലോൺ തിരിച്ചടവുകളും മറ്റുചെലവുകളും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു.

Image Credit: Instagram

പുതിയ ഡിസൈനുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരെത്തിയതോടെ ജോലി രാജിവച്ച് സോന മുഴുവൻ സമയവും ‘മിഴി’യുടെ തിരക്കുകളിലേക്ക് മടങ്ങി.

Image Credit: Instagram

2023 ജനുവരിയിൽ പയ്യന്നൂർ മാളിൽ ‘സോനാസ് ബ്രൈഡൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ’ തുറന്നു.

Image Credit: Instagram

കടുത്ത മത്സരമുള്ള മേഖലയാണിത്. പലരും പേജിൽ നിന്ന് വിഡിയോയും ഡിസൈനുകളും ‘അടിച്ചുമാറ്റി’ യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയുമില്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.

Image Credit: Instagram

ഇന്ന് യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുൾപ്പെടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും മിഴി കസ്റ്റമേഴ്സുണ്ട്.

Image Credit: Instagram