കേരള എൻട്രൻസ്: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career kerala-entrance-exam-tips 6jrtoeeekbjqdc10ljh2dtmanf sphflop6hgu9pueujiqbq0b3c content-mm-mo-web-stories-career-2024

12ൽ മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ് എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ കെമിസ്ട്രി / കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് / ബയോടെക് / ബയോളജി ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് 45% മാർക്ക് മതി

Image Credit: Ground Picture/iStock

കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാമെങ്കിലും എൻജിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ മാത്‌സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു മാത്രമാവും ചോദ്യങ്ങൾ.

Image Credit: Deepak Sethi/istock

12ൽ മാത്‌സ് പഠിക്കാത്തവർക്ക് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളജിലെ ബിടെക് ബയോടെക്നോളജി പ്രവേശനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.

Image Credit: Deepak Sethi/istock

മെഡിക്കൽ പ്രവേശനം നീറ്റ് റാങ്ക് നോക്കിയാണെങ്കിലും, കേരളത്തിൽ എൻആർഐ ക്വോട്ടയിലടക്കമുള്ള എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളിൽ താൽപര്യമുള്ളവർ ഏപ്രിൽ 17ന് അകം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷാ കമ്മിഷണർക്ക് മറ്റൊരപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

Image Credit: Antonio_Diaz/iStock

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ?. വീടിന് അടുത്തുള്ള സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലോ വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലോ ചെല്ലുക. പ്രവേശനപരീക്ഷ സംബന്ധിച്ചു പരിശീലിച്ചവരിൽനിന്നു സൗജന്യസഹായം ലഭിക്കും.

Image Credit: Ashish Kumar/iStock

പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടു മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ?. വീടിന് അടുത്തുള്ള സർക്കാർ / എയ്ഡഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലോ വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലോ ചെല്ലുക. പ്രവേശനപരീക്ഷ സംബന്ധിച്ചു പരിശീലിച്ചവരിൽനിന്നു സൗജന്യസഹായം ലഭിക്കും.

Image Credit: Deepak Sethi/istock

അച്ഛൻ നമ്പീശൻ സമുദായത്തിലും അമ്മ ഈഴവ സമുദായത്തിലുമാണ്. മകനു പിന്നാക്കസംവരണത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ?

Image Credit: Deepak Sethi//iStock

ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിലാണെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. 40 ശതമാനത്തിലേറെ ഭിന്നശേഷിയുണ്ട്. 50 ശതമാനത്തിനടുത്തു ഭിന്നശേഷിയുള്ളതിനാൽ പ്രവേശനസാധ്യത കൂടുതലുണ്ടോ ?

Image Credit: Achira/iStock
കേരള എൻട്രൻസ്: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

Webstories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article