കപ്പൽമേഖലയിൽ വിദഗ്ധപഠനം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career Join-indias-elite-maritime-university-with-imu-cet-entrance-exam 32laejcc9ivep0j62g3pc3ju0i 64s2ap741hqjvvttqk2rrikktd content-mm-mo-web-stories-career-2024

കേന്ദ്ര ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയായ ഇന്ത്യൻ മാരിടൈം യൂണി വേഴ്സിറ്റി (ഐഎംയു)

Image Credit: Denys Yelmanov / istocks.com

എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മേയ് 5 വരെ ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്താം..

Image Credit: Igor-Kardasov /istocks.com

എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ജൂൺ 8നു രാവിലെ 11 മുതൽ 2 വരെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ അടക്കം 86 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.

Image Credit: Igor-Kardasov /istocks.com

നവി മുംബൈ, മുംബൈ പോർട്ട്, കൊൽക്കത്ത, വിശാഖപട്ടണം, ചെന്നൈ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഐഎംയു ക്യാംപസുകളുണ്ട്

Image Credit: shironosov /istocks.com

3 എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകൾ: 1. ബിടെക്, ബിഎസ്‌സി, ഡിപ്ലോമ ഇൻ നോട്ടിക്കൽ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, 2. എംടെക്, 3. എംബിഎ.

Image Credit: borchee /istocks.com

GATE/CUET-(PG)/PG-CET സ്കോറുള്ളർക്കു പിജി പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കു ശ്രമിക്കാം.

Image Credit: think4photop /istocks.com

കടൽയാത്ര വേണ്ട കോഴ്സുകളിൽ ചേരേണ്ടവർക്ക് നല്ല കാഴ്ചശക്തിയടക്കം മികച്ച ആരോഗ്യം നിർബന്ധം.

Image Credit: yoh4nn /istocks.com