തോൽവിയിൽ തളരാതെ പ്രിയാൽ

39n1v5a2ivhm2icpa9p3f6a38q content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career priyal-success-story-from-student-to-deputy-collector 7d6slv2qamcv1a8c6rieul89q6 content-mm-mo-web-stories-career-2024

പത്താം ക്ലാസ് വരെ ക്ലാസിൽ ഒന്നാമതായി പഠിച്ച വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു പ്രിയാൽ

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടുകൂടി പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ ബന്ധുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി സയൻസ് സ്ട്രീം എടുത്തു പഠിക്കേണ്ടി വന്നു.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

അന്നോളം വിജയങ്ങളുടെ രാജകുമാരിയായിരുന്ന അവൾ അന്ന് ആദ്യമായി പരാജയത്തിന്റെ കയ്പു നീരറിഞ്ഞു. പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ ഫിസിക്സിന് അവൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേയും തോൽവിയായിരിക്കുമതെന്ന് പ്രിയാൽ ശപഥം ചെയ്തു.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

കൂടുതൽ വാശിയോടെ അവൾ പഠിച്ചു മുന്നേറി. 2019 ൽ മധ്യപ്രദേശ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷയിൽ 19–ാം റാങ്ക് നേടി ഡിസ്ട്രിക് റജിസ്ട്രാറായി ചാർജെടുത്തു.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

2020 ൽ സഹകരണ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ പരീക്ഷയിൽ പ്രിയാൽ 34–ാം റാങ്കോടെ വീണ്ടും നേട്ടം കൊയ്തു.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram

2021ൽ എഴുതിയ മധ്യപ്രദേശ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പരീക്ഷയിൽ ആറാം റാങ്കോടെയാണ് പ്രിയാൽ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറായത്.

Image Credit: Priyal Yadav/instagram
തോൽവിയിൽ തളരാതെ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറായി പ്രിയാൽ

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Article