ഇന്ന് ദേശീയ ഡോക്ടർദിനം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-career doctor-to-ias-officer-arun-s-nair-success-story 62s2fiukgk4jrond0ocsn5up04 7olcg07bvdnhkk211cnim9v4m8 content-mm-mo-web-stories-career-2024

ആതുര സേവനത്തിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡോ.അരുൺ എസ് നായരുടെ വിജയകഥ അറിയാം

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS

കൊല്ലം കടയ്ക്കൽ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിലും പഠിച്ചാണ് അരുൺ ആദ്യം ഡോക്ടറും പിന്നെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായത്.‌

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS

സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആതുര സേവനം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന അരുൺ ഹൗസ് സർജൻസി സമയത്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് മാറിചിന്തിച്ചത്.

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS

ഹൗസ്‍ സർജന്‍സിയുടെ സമയത്താണ് ഒരു ഡോക്ടർ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനായത്.

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS

സിവില്‍ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന ജോലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്.

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS

ഡോക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരം പേർക്കോ ഒരു ലക്ഷം പേർക്കോ ഒുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

Image Credit: Dr.Arun S.Nair IAS
ആതുര സേവനത്തിൽ നിന്ന് സിവിൽ സർവീസ്

Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/career.html
Read Also