കമലയ്ക്ക് മൂകാംബികയിൽ ചോറൂണ്

മൂകാംബികയിൽ വച്ചായിരുന്നു അശ്വതിയുടെ ഇളയ മകൾ കമലയുടെ ചോറൂണ്

45kkr3okdheepd4omdkrnaajqa web-stories t2g7vbakofhk5lo06o469p7vi https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

അശ്വതിയും ഭർത്താവ് ശ്രീകാന്തും മക്കളായ കമലയ്ക്കും പദ്മയ്ക്കുമൊപ്പം

ചേച്ചി പദ്മയ്​ക്കൊപ്പം കുഞ്ഞു കമല

അശ്വതിയും ഭർത്താവ് ശ്രീകാന്തും മക്കളായ കമലയ്ക്കും പദ്മയ്ക്കുമൊപ്പം

കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.

അശ്വതിയും ഭർത്താവ് ശ്രീകാന്തും കമലയും

കമലയുടെ ചോറൂണിന് അശ്വതി കുടുംബത്തോടൊപ്പ മൂകാംബികയിൽ