ഒൻപത് വയസ്സുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ..

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2022 qc392ak48cehjvhcod0lh3b12 23t52r2l40qp6rv8m258ie5ijq https-www-manoramaonline-com-web-stories-children nine-year-old-big-changes-in-young-teens

പ്രായപൂർത്തിയുടെ പടവിലെത്തി, എന്നാൽ കുട്ടിത്തം അങ്ങ് വിട്ടുമാറിയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവരുടേത്

Image Credit: Shutterstock

വൈകാരികമായ പക്വതയെത്തുമെന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത.

Image Credit: Shutterstock

വികാരങ്ങളേയും പ്രശ്നങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇവർക്കാകും.

Image Credit: Shutterstock

മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാകുക തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ പ്രത്യകതകളാണ്

Image Credit: Shutterstock

മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവർ പ്രാപ്തരാകാൻ തുടങ്ങും

Image Credit: Shutterstock

കടുത്തരീതിയിൽ വിമർശിക്കാതെ അവരെ കാര്യങ്ങൾ സൗമ്യമായി പറഞ്ഞു മനസിലാക്കുക

Image Credit: Shutterstock