ഇല്ല പോകണ്ട, ചേച്ചിയെ ഞാൻ വിടില്ല': കല്യാണപ്പെണ്ണിനെ വിടാതെ കുഞ്ഞനുജൻ

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 6g63cr4u373mhl4e2jnr08975n mn45mobs49qroe3of1cm5ffel-list

വധുവും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ആ ബാലനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ തന്നെയാണ്.

Image Credit: Aim Photography

വൈറലായ ഈ വിഡിയോയിലെ വധുവിനെ കുറിച്ചോ കുഞ്ഞനുജനെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Image Credit: Aim Photography
Web Stories

For More Webstories Visit:

manoramaonline.com/web-stories/children.html