ഇല്ല പോകണ്ട, ചേച്ചിയെ ഞാൻ വിടില്ല': കല്യാണപ്പെണ്ണിനെ വിടാതെ കുഞ്ഞനുജൻ

content-mm-mo-web-stories-children-2022 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children viral-video-boy-crying-while-sister-leave-after-wedding 6g63cr4u373mhl4e2jnr08975n cgd4c269orn69urdccn7mcksu

വധുവും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ആ ബാലനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ തന്നെയാണ്.

Image Credit: Aim Photography

വൈറലായ ഈ വിഡിയോയിലെ വധുവിനെ കുറിച്ചോ കുഞ്ഞനുജനെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Image Credit: Aim Photography