ഋതുൺജയ്‍ ശ്രീജിത്

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2022 1rq85u8ejniesenpjfe20gptvr 1dihbnh7gqcacoibevilma90nh chat-with-prakashan-parakkatte-fame-master-ritunjay-sreejith https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

‘പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഋതുൺജയ്‍ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

Image Credit: Photo: Justin Jose

ശ്രീജിത് രവിയുടെ മകനാണ് ഋതുൺജയ്‍

Image Credit: Photo: Justin Jose

ഋതുൺജയ്​യും അമ്മ സജിത ശ്രീജിത്തും

Image Credit: Photo: Justin Jose