മക്കളുമായി ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴികൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2022 24iursj3e7je43nj1nqr60vrok https-www-manoramaonline-com-web-stories-children 6cqmark8jcafg5vlb0gr43rdii ways-to-strengthen-a-parent-child-relationship

മക്കളുമായി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മുൻപിലുള്ള പോംവഴി.

Image Credit: Shutterstock.com

കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതുമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ ഇത് ആരംഭിക്കാം.

Image Credit: Shutterstock.com

തുടർ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ അവരെ സംസാരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം

Image Credit: Shutterstock.com

തിരക്കുകൾക്ക് ഇടയിൽ പെട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്

Image Credit: Shutterstock.com

അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കേൾക്കാൻ അവരും പിന്നീട് തയാറാകില്ല

Image Credit: Shutterstock.com

അവർക്കൊപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങളുമായി അടുപ്പിക്കും.

Image Credit: Shutterstock.com