ഭയപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇത്തരം മോട്ടിവേഷനുകൾ ഫലപ്രദമല്ല!

https-www-manoramaonline-com-web-stories 3d76tslanmdkhrpc7vlrmpvft6 17n2o82l078ei5abt27vjuik6d https-www-manoramaonline-com-web-stories-children-2022 tips-on-developing-self-motivation-in-students https-www-manoramaonline-com-web-stories-children

മക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണ് പലരും കാര്യം സാധിക്കുക.

Image Credit: Shutterstock.com

താൽകാലികമായ ഫലം നൽകാൻ മാത്രമേ ഇത് ഉപകരിക്കൂ

Image Credit: Shutterstock.com

മാനസികമായ സമ്മർദത്തിലേക്കും വെറുപ്പ് രൂപപ്പെടുന്നതിനുമെല്ലാം ഇതു കാരണമാകും

Image Credit: Shutterstock.com

സ്വയം പ്രചോദിതരായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ആർജവം കുട്ടികളിൽ വളർത്തുക

Image Credit: Shutterstock.com

അഭിന്ദിച്ചും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും അവരിൽ പ്രചോദനം നിറയ്ക്കാം.