കയ്യീന്ന് എക്സ്പ്രഷനിടുന്ന 'കല്ലു', പിഷാരടിയെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച 'തള്ളുണ്ണി'

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children chat-with-malikappuram-movie-fame-devananda-and-sreepath-yan 1i15urjlhets5g947veuvrecug 153hutv0of8fpd5mrvi8uqeoa2 content-mm-mo-web-stories-children-2023

മാളികപ്പുറം സിനിമയിലെ കല്യാണിയും പീയുഷുമായെത്തിയ ദേവനന്ദയും ശ്രീപദ് യാനും

Image Credit: Justin Jose

ശ്രീപദ് മൂന്നു സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു

Image Credit: Justin Jose

ദേവനന്ദ, കളമശ്ശേരി രാജഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നു

Image Credit: Justin Jose

ശ്രീപദ് യാന്‍.

Image Credit: Justin Jose

ദേവനന്ദ

Image Credit: Justin Jose

ശ്രീപദ് യാന്‍

Image Credit: Justin Jose

ദേവനന്ദ

Image Credit: Justin Jose

ദേവനന്ദ

Image Credit: Justin Jose

ശ്രീപദ് യാന്‍

Image Credit: Justin Jose

ശ്രീപദ് യാന്‍

Image Credit: Justin Jose