ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധ്യാപിക!

content-mm-mo-web-stories h0qfvcgp08jbaq5hdbmt020v4 content-mm-mo-web-stories-children 607mb3e2s6364r6r42g3git2ga youngest-artificial-intelligence-teacher content-mm-mo-web-stories-children-2023

chatGPT പോലെയുള്ള പുത്തൻ ടെക്നോളജിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളാണ് യെസ്‌ലിൻ ആയേഷ ഹന്നാനിയ

ഹാഷ് ഫ്യൂച്ചർ സ്കൂൾ എന്ന ഓൺലൈൻ വിദ്യാലയത്തിൽ ലോവർ ഗ്രേഡ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി.

കണ്ണൂർ ഇരിട്ടി സ്വദേശിയായ ശംറീസ് ഉസ്മാന്റെയും അമീനയുടെയും മകളാണ്

ഓൺലൈൻ ആയി ഒരു വർഷമായി നിരവധി ക്ലാസുകളും വെബ്ബിനാറുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്

കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള സിംപിൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യെസ്‌ലിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്