രക്ഷിതാക്കളേ മക്കളോട് ഇത്തരം വാക്കുകളും പെരുമാറ്റവും വേണ്ടേ വേണ്ട..

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-children ldodpk407v8cscas58ibtm462 4gdb2fhs1q8amfn7ohqr1h9q5p common-parenting-mistakes-to-avoid content-mm-mo-web-stories-children-2023

മക്കൾക്ക് ശരി തെറ്റുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമയാണ്.

Image Credit: Shutterstock.com

അതിനു സ്വീകരിക്കേണ്ട മാർഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കൾക്കും വ്യക്തതയില്ല

Image Credit: Shutterstock.com

കുട്ടിയെ വൈകാരികമായി തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്

Image Credit: Shutterstock.com

മക്കളെ അവഹേളിച്ചും പുച്ഛിച്ചും തെറ്റുതിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അവരുടെ മനസ്സിലൊരു മുറിവായി മാറാം

Image Credit: Shutterstock.com

ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ശാരീരകമായി ശിക്ഷിച്ചും തെറ്റുകൾ തിരുത്തുന്നത് കുട്ടികളിൽ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും

Image Credit: Shutterstock.com
Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/children.html

Web Stories
Read Article