വജ്രത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള ഛർദ്ദി

വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് തിമിംഗലത്തിന്റെ ഛർദ്ദി.

content-mm-mo-web-stories 7b3n43p1t3c0bd7pe532k1rem 1s75r652vh6sftlu2m4sb6lgu8 ambergris-whale-vomit-costs-more-than-gold-diamond content-mm-mo-web-stories-environment-2022 content-mm-mo-web-stories-environment

യൂറോപ്പിലെ ബീച്ചുകളിലാണ് സാധാരണ ഇവ കാണുവാൻ കഴിയുക.

വളരെ അപൂർവ്വമായി കാണപ്പെടുന്ന ഇത് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആഡംബര പെർഫ്യൂം വ്യവസായത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് തിമിംഗല ഛർദ്ദി.

ഇതിനെ ' ആംബർഗ്രീസ് ' എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. പെർഫ്യൂമിൽ സുഗന്ധം കൂടുതൽ നേരം നിലനിർത്താൻ ഇതുപയോഗിക്കുന്നു.

ആംബർഗ്രിസിന്റെ അഭാവത്തിൽ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അംബ്രോക്സൈഡ് എന്ന സിന്തറ്റിക് പദാർത്ഥമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.