വിരുന്നെത്തുന്ന കുങ്കുമക്കുരുവികൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment-2022 red-munia 6iq2hu8jp97e04ffkkq38cg885 4fr77v52eigucifu95ahjjjcba https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment

കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന ദേശാടനപ്പക്ഷികളാണ് കുങ്കുമക്കുരുവികൾ .

ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവയുടെ സഞ്ചാരം.

തീയാറ്റ, ആറ്റച്ചുവപ്പൻ എന്നീ പേരുകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. ആറ്റക്കുരുവിയേക്കാൾ ചെറുതാണിവ.

പ്രജനന കാലത്ത് കഴുത്തിന് ചുറ്റും കുങ്കുമ നിറവും വെള്ള പുള്ളികളും പടരുന്നതാണ് ഇൗ ആൺകിളിയുടെ പ്രത്യേകത.