ചെടിച്ചട്ടിയിൽ കൂടൊരുക്കി ബുൾബുൾ പക്ഷി

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment-2022 bulbul-the-new-sparrow https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment 500ffaa773se9nlu7hmtipr9oe 74mee61eotma3fn9pjl2enk6s5

കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂന്നിനം ബുൾബുൾ പക്ഷികളിലൊന്നാണ് റെഡ് വിസ്കേർഡ് ബുൾ ബുൾ അഥവാ ഇരട്ടത്തലച്ചി.

തലയിൽ മനോഹരമായ തൂവൽ കൊണ്ടുള്ള കൊമ്പും കണ്ണിനു സമീപം ചുവന്ന പൊട്ടും ഉണ്ട്

Image Credit: Vinod S S

പതിനൊന്നു വർഷം ആയുസ്സ് ഉള്ള തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഇരട്ടത്തലച്ചി ഡിസംബർ മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലത്താണ് മുട്ടയിടാറ്

Image Credit: Vinod S S

ചെറിയ പൊന്തകളിലും വീടിന്റെ പരിസരത്തും ഉള്ളിലുമൊക്കെ ഇവ കൂടൊരുക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യസാമീപ്യം ഇവ പ്രശ്നമാക്കാറില്ല.

Image Credit: Vinod S S

മുട്ട വിരിയാൻ 14 ദിവസമെടുക്കും. പഴങ്ങളും ചെറുകീടങ്ങളുമാണ് ഭക്ഷണം.

Image Credit: Vinod S S