യുബാരി മെലൺ, ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പഴം; വില 20 ലക്ഷം!

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment-2022 1rbsg6af5o9a250ordfpk2e7f0 https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment yubari-melon-worlds-most-expensive-fruit 40crjr6karetvp67h1l75lfsns

മത്തൻ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് യുബാരി മെലൺ. ഇവയിലൊന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കാറോ വീടോ ഒക്കെ വിൽക്കേണ്ടിയും വരാം.

Image Credit: Shutterstock

ഒരു കിലോയ്ക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ വിലയാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള പഴം എന്ന വിളിപ്പേരും യുബാരി മെലണിന് വീണു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

Image Credit: Shutterstock

ജപ്പാനിൽ യുബാരി കിങ് എന്നൊരു വിളിപ്പേരും ഈ പഴത്തിനുണ്ട് . സാധാരണക്കാർക്ക് സങ്കൽപിക്കാൻ പോലുമാവാത്ത വില ആയതിനാൽ അതിസമ്പന്നർ മാത്രമേ ഇവ വാങ്ങാറുള്ളൂ.

Image Credit: Shutterstock

ജപ്പാനാണ് ഈ വിശിഷ്ട പഴങ്ങളുടെ സ്വദേശം. ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കായ്ഡോയിലുള്ള യുബാരി എന്ന പ്രദേശത്ത് വളരുന്നതിനാലാണ് പഴത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.

Image Credit: Shutterstock