വംശനാശം നേരിടുന്ന തിമിംഗല സ്രാവുകൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment-2022 1pvcb2945l9hfa6i9t9vau5a8n national-whale-shark-day-celebrates-largest-fish-in-the-world https-www-manoramaonline-com-web-stories-environment 4h611e4qpjtsh9ti5p7h8d1sd4

ഓഗസ്റ്റ് 30 രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തിമിംഗലസ്രാവുകളുടെ ദിനമാണ്. തിമിംഗല സ്രാവുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനാണ് 2008 മുതൽ ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്

Image Credit: Shutterstock

വംശനാശം നേരിടുന്ന തിമിംഗല സ്രാവുകൾ ലോകത്തു തന്നെ കേവലം 10000 എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നാണു കണക്ക്.

Image Credit: Shutterstock

വന്യജീവിസംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്നിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് തിമിംഗല സ്രാവ്. ഇവയെ വേട്ടയാടുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഈ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്.

Image Credit: Shutterstock

അല്പം ചൂടു കൂടിയ വെള്ളത്തിലാണ് ഇത്തരം സ്രാവുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. 40 അടി നീളമുള്ള സ്രാവിനു 30 ടണ്ണോളം തൂക്കം വരും...

Image Credit: Shutterstock