കാളിന്ദിയിലെ കൈലാസം

content-mm-mo-web-stories yamuna-river-pollution-river 6f2e4r2g65ca6v6mjc8abal210 7s7hm63buph3fphtelk9pph8nb content-mm-mo-web-stories-environment-2023 content-mm-mo-web-stories-environment

മലിനീകരണത്തിന്റെ പടുകുഴിയിൽ വീണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും തഴുകി ഒഴുകുന്ന യമുനാ നദി

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ നൂറുകണക്കിന് ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന രാസമാലിന്യങ്ങളും ഗാർഹിക മാലിന്യങ്ങളും ഡ്രൈനേജുകളും എല്ലാം യമുനയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്.

Image Credit: Josekutty Panackal

ഡൽഹിയിലെ കാളിന്ദി കുഞ്ചിൽ അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം ഭീകരമാണ്. അളവറ്റ മാലിന്യം കാരണം യമുന പതഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്.

Image Credit: Josekutty Panackal

വെള്ളം ഇപ്പോൾ കറുത്ത നിറത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത്.

Image Credit: Josekutty Panackal

യമുനയുടെ അങ്ങേയറ്റം ഭീകരമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നും നദിയെ രക്ഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും പ്രകൃതി സ്നേഹികളും യമുനാ നദി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തകരുമടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ യമുനാതീരത്ത് മനുഷ്യചങ്ങലയൊരുക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു.

Image Credit: Josekutty Panackal