87 വർഷത്തിനുശേഷം ‘ഗോൾഡൻ മോള്‍’

content-mm-mo-web-stories 6lsd6lec4atov9r70625mqqb05 spotted-golden-mole-in-south-africa-after-87-years 12eom730pgpsra4eb899r2f2rk content-mm-mo-web-stories-environment-2023 content-mm-mo-web-stories-environment

വംശനാശം സംഭവിച്ചെന്ന് കരുതിയ ഡേ വിന്റൺസ് ഗോൾഡൻ മോളിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടെത്തി

Image Credit: 'X' Platform

87 വർഷം മുൻപാണ് ഇതിന്റെ സാന്നിധ്യം അവസാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Image Credit: 'X' Platform

പ്രിട്ടോറിയ സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Image Credit: 'X' Platform

10 സെന്റിമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഗോൾഡൻ മോളിന് 20 ഗ്രാം ഭാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.

Image Credit: 'X' Platform

സ്വർണനിറവും ചാരനിറവും കലർന്ന രോമങ്ങളുണ്ട്. മുഖം, ചുണ്ട് എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ മഞ്ഞ നിറത്തിലാണ്.

Image Credit: 'X' Platform

2021 മുതൽ ഗവേഷകർ സസ്തനിക്കായുള്ള തിരച്ചിലിൽ ആയിരുന്നു.

Image Credit: 'X' Platform

ഒടുവിൽ പോർട്ട് നോലോത്തിലെ കടൽത്തീരത്തുവച്ചാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയത്.

Image Credit: 'X' Platform