ഒരു പഴത്തിന് വില ലക്ഷങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories l8vvf8ic2c9iq1miom676fcsb 102i4t3qsf2dr4m5msapqrc3pl discover-the-yubari-king-melon-the-priciest-fruit-on-earth-and-its-sweet-secret content-mm-mo-web-stories-environment content-mm-mo-web-stories-environment-2024

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടി പഴമാണ് യുബാരി കിങ് മെലോൺ.

ജപ്പാനിലെ ഹൊക്കെയ്‌ഡോ ദ്വീപിലുള്ള യുബാരി എന്ന സ്ഥലത്തുമാത്രമാണ് ഇത് വളരുന്നത്

യുബാരിയിൽ രാത്രിയും പകലും തമ്മിലുള്ള താപനിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ന്നു

ഇതു മൂലം നല്ല മധുരവും രുചിയും ഈ പഴത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നു.

2022ൽ ഇത്തരമൊരു പഴം ലേലം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച തുക 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കടുത്താണ്.

പൊട്ടാസ്യം, വൈറ്റമിൻ സി, ഫോസ്ഫറസ്, വൈറ്റമിൻ എ, കാൽസ്യം തുടങ്ങിയവ പഴത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കു