ഇന്ത്യയുടെ ‘ലേക് മാൻ’

content-mm-mo-web-stories the-inspiring-tale-of-indias-lake-man-anand-malligavad 63r8lkr3om9c15ihtu5en0emc1 content-mm-mo-web-stories-environment 5dcu4ea0mvnv46hh9cva02prpe content-mm-mo-web-stories-environment-2024

മരിച്ച തടാകങ്ങൾക്ക് ജീവൻനൽകി ആനന്ദ് മല്ലിഗവാഡ്..

Image Credit: X

ബെംഗളൂരുവിലെ വരണ്ടു തുടങ്ങിയ 33 തടാകങ്ങളെ പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ചു

Image Credit: X

അയോധ്യയിൽ ഏഴു തടാകങ്ങൾ, ലക്നൗവിൽ എട്ട്, ഒഡിഷയിൽ 40 എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു

Image Credit: X

കുട്ടിക്കാലത്ത് വീടിനടുത്തുള്ള തടാകത്തോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം ആനന്ദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി

Image Credit: X

എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആനന്ദ് വൈകുന്നേരങ്ങൾ തടാകങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

Image Credit: X

36 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ക്യലാസനഹള്ളി തടാകം വീണ്ടെടുത്തതാണ് തുടക്കം.

Image Credit: X

പ്രകൃതിയുമായി സൗഹൃദം നിലനിർത്തി മാത്രം ജീവിക്കുകയെന്ന് ആനന്ദ്

Image Credit: X