ലാൻഡ് റോവറും കോണ്ടസയും മുതൽ ഒാട്ടോ വരെ: ഭീഷ്മപർവത്തിലെ വാഹനങ്ങൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack-2022 3le31h8o3f245107c4tqpu6mse vehicles-used-in-bheeshmapravam-movie https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack 3eqshqc63cmsuu8d2temlu19p9

സുദേവ് നായറിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബെൻസ്

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയുടെ കഥാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കോണ്ടസ

ഹരീഷ് ഉത്തമന്റെ പോലീസ് കഥാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അംബാസിഡർ

ലെന അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാരുതി 800