വേനൽ ചൂടിൽ വാഹനത്തിന് തീപിടിക്കുമോ?

എങ്ങനെയാണു വാഹനങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നത്? നാം ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ?

3jssdk0uvoeloell7c8g8dmk6r 2d7jm38hnnhqr6tfv2lnk5s8eo content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack vehicles-catching-fire-things-to-remember

മോഡിഫിക്കേഷൻ, കൈപ്പിഴവ്, ഇലക്ട്രിക്കല്‍ തകരാർ എന്നിവ തീപിടിത്തത്തിനു കാരണമായേക്കാം

സീലു പൊട്ടിയ വയറിങ്ങുകള്‍, കൃത്യമല്ലാത്ത വയറിങ് എന്നിവയും ഷോട്ട്സർക്യൂട്ടിന് കാരണമാകാം

വാഹനത്തിൽ തീ പിടിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടാൽ ആദ്യം വാഹനം ഓഫാക്കുക

വാഹനത്തിൽ നിന്നും സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുക, സ്വയം തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്‌