ടാറ്റ ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവി കൂപ്പെ കൺസെപ്റ്റ് കേർവ്

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 6fip089326tmbl6uo9fdjo0hrj know-more-about-tata-curvv 38unbhdedgqjv9sikoc840nvmv

ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ രൂപകൽപന

രണ്ട് സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ

മൂന്നു തട്ടുകളായുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ്

പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലിന് 400 മുതൽ 500 കി.മീ വരെ റേഞ്ച്