ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, 28 കിമീ മൈലേജ്; വിഡിയോ കാണാം

content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 6m2hkor3cev721ipg1jkm7on2i maruti-suzuki-grand-vitara-launching-video 11fb9hds0i3b3mngesoeqaa9dd

ഭാവി ‘ഇലക്ട്രിക്’ ആണെന്ന സൂചനയുമായി മാരുതി: ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര പുറത്തിറങ്ങി