ജീപ്പ് അവഞ്ചർ, ഒറ്റ ചാർജിൽ 550 കി.മീ

https-www-manoramaonline-com-web-stories https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack-2022 jeep-claims-avenger-ev-can-go-550km-on-single-charge 10jmmpmn0795tj5utuag5fbnlm https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack 228bo1vq3sogl9ng4inf3b49n3

അടുത്ത വർഷം വിപണിയില്‍

ഓൾവീൽ ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവി

154 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത് 260 എൻഎം ടോർക്

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം

Web Stories

FASTTRACK
Read More