റോള്‍സ് റോയ്സിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ സ്പെക്ടർ

3heukshmt0cq0bonih7btunsd8 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack rolls-royce-unveils-first-all-electric-car-spectre 6p2fbjmf4q96itcv4tfhfjv4vc

ഫാന്റം 2 കൂപ്പെയുടെ പിൻഗാമി

2023 ൽ വിപണിയിലെത്തും

520 കി.മീ റേഞ്ച്, 100 കി.മീ വേഗത്തിലെത്താൻ 4.5 സെക്കൻഡ്

585 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത്, 900 എൻഎം ടോർക്ക്

വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല

Web Stories

FASTTRACK
Click Here