റോയൽ എൻഫീൽഡ് സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ 650, അറിയാം 5 കാര്യങ്ങൾ

https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack-2022 1aaiuucjh1tmvbu7ud83et7ku0 5vteh2s895keb4ugvmcvnmlsq9 https-www-manoramaonline-com-web-stories-fasttrack web-stories

ട്രിപ്പർ മീറ്റർ അടങ്ങിയ കൺസോൾ

വലിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, റോയൽ എൻഫീൽഡിൽ ആദ്യം

ടിയർ ഡ്രോപ് ഇന്ധനടാങ്ക്, മികച്ച സീറ്റുകൾ

ക്ലാസിക് രൂപം ഭംഗിയുള്ള മുൻഭാഗം

ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ, ട്രയംഫ് തുടങ്ങിയ നിർമാതാക്കളുടെ വാഹനങ്ങളോട് കടപിടിക്കുന്ന ഡിസൈൻ.

Web Stories

For More Webstories Visit:

FASTTRACK
Read More