ടിയാഗോയെ വെല്ലാൻ ടിയാഗോ ഇ വി

15b4c69k7shj8aqdgigauv3hs9 tata-tiago-ev-test-drive content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2022 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 34ujkesh1vtl6j0h647vc3uknk

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, മാസം 1000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ ലാഭം 65000 രൂപ .

അലോയ് വീലുപോലെ തോന്നിക്കുന്ന വീൽ ക്യാപ്

രണ്ട് മോഡലുകളുണ്ട്. എംആർ എന്ന മീഡിയം റേഞ്ച്

19.2 വാട്ട്സ് ബാറ്ററി, 61 എച്ച് പി മോട്ടർ, 257 കി.മീ റേഞ്ച്

24 വാട്ട്സ്ബാറ്ററി, 75 എച്ച് പി മോട്ടർ, 315 കി.മീ റേഞ്ച്

സ്പോർട്സ് കാറിനു തുല്യം പെർഫോമൻസ്