ടാറ്റ കര്‍വ് ഐസിഇ കണ്‍സെപ്റ്റ്

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories 206s6snu6gvd7b5fjggdm07mqa tata-showcased-electric-car-concept-at-autoexpo2023 content-mm-mo-web-stories-fasttrack 19v493leg8f86h6n8f1rh659n7

ടാറ്റ കര്‍വ് ഐസിഇ കണ്‍സെപ്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ പുറത്തുവിട്ടു

എസ്‌യുവിക്കു വേണ്ട കരുത്തും ദീര്‍ഘായുസും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന വാഹനം

കൂപെ കാറിന് യോജിച്ച മെലിഞ്ഞ രൂപകല്‍പന

2024ല്‍ ടാറ്റ കര്‍വ് വിപണിയിലെത്തും