ടിനി ടോമിന്റെ പുതിയ ഫോഡ് മസ്താങ്

31r9hkcau0com9s2tdsjt23d87 content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories 7gpvao92pvcgj110l43gkesfrn content-mm-mo-web-stories-fasttrack tini-tom-about-his-new-mustang

വളരെ കാലത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതു സാധിച്ചു

Image Credit: Jimmy Kamballur

വെറും മസ്താങ്ങല്ല, ഷെൽബി കിറ്റ് കയറ്റിയ മസ്താങ്

Image Credit: Jimmy Kamballur

ആദ്യ കാർ മാരുതി 800

Image Credit: Jimmy Kamballur

ബസിലും ട്രെയിനിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏസി കാറിൽ പോകാൻ കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട്

Image Credit: Jimmy Kamballur

പക്രു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലോൺ എടുത്ത് സ്കോർപിയോ വാങ്ങി

Image Credit: Jimmy Kamballur

ലൈൻസൻസ് കിട്ടിയപ്പോഴേ മകന്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയത് മസ്താങ്

Image Credit: Jimmy Kamballur

മകൻ ആദവും മസ്താങ് പ്രേമി

Image Credit: Jimmy Kamballur

പജീറോയും ബിഎംഡബ്ല്യുവും ബ്രിയോയുമുണ്ട്, അടുത്ത ആഗ്രഹം ഒരു സ്പീഡ് ബോട്ട്.

Image Credit: Jimmy Kamballur
Web Stories

FASTTRACK
Read More