സ്വപ്ന സ്കോഡ, സ്ലാവിയയിൽ സൂരജ്

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories sooraj-skoda-slavia 1fcphr8k06q3cas9ugqolla2ob content-mm-mo-web-stories-fasttrack 3cm2a1lu6jfs2caveseld1csqd

ബൈക്ക് ഓടിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്തെ ആഗ്രഹം

2016ലാണ് ഓൾട്ടോ കെ10 വാങ്ങുന്നത്, 1 ലക്ഷം കി.മീ ഓടി

മോഹിപ്പിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പോളോ ജിടി

ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ലാവിയ വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/fasttrack.html

FASTTRACK
Read More