ബുഗാട്ടി സെന്റോഡിയാച്ചി

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories 1v4jfmjshhmjme914602ch5cg3 bugatti-centodieci content-mm-mo-web-stories-fasttrack 66rqkaumh9f52v007bigfmuj50

ബുഗാട്ടിയുടെ 110 വർഷം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ മോഡൽ

ബുഗാട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സ്പോർട്ടിയായ കാറുകളിലൊന്ന്

ബുഗാട്ടിയുടെ ഐതിഹാസിക കാർ ഇബി 110 ആദരം

എട്ടു ലീറ്റർ ക്വാഡ് ടർബോചാർജിഡ് എൻജിൻ, 1600 പിഎസ് കരുത്ത്.

ബുഗാട്ടി സെന്റോഡിയാച്ചി

ബുഗാട്ടി സെന്റോഡിയാച്ചി