റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ സ്പെക്ടർ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack rolls-royce-first-all-electric-car-spectre 1sa7oru828urd179ft17u76t0j 1hs5a8hvpbphk9fegp56gunjmf

ഫാന്റം 2 കൂപ്പെയുടെ പിൻഗാമി

അത്യാഡംബര സൗകര്യങ്ങളുള്ള വൈദ്യുതി കാർ

520 കി.മീ റേഞ്ച്

100 കി.മീ വേഗം കടക്കാൻ വെറും 4.5 സെക്കൻഡ്

585 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 900 എൻഎം ടോർക്കും

റോൾസ് റോയ്‌സിന്റെ ആദ്യ വൈദ്യുതി കാർ

Web Stories

Fasttrack

Click Here