ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇന്റീരിയർ ഫീച്ചറുകൾ

content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack 43mhhljpbma7lj18tdj3i2kj3f tata-harrier-interior-pictures 3n6uluq3kmftn8r3lv6c1s0jn5

പെർസോണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള ഇന്റീരിയർ കളർതീം.

വെന്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ

ഡാഷ്ബോർഡിലെ മൂഡ് ലൈറ്റിങ്ങുകൾ

സുഖയാത്ര നൽകുന്ന പിൻ സീറ്റ്

12.3 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയിൻമെന്റ് സിസ്റ്റം

മെമ്മറി ഫങ്ഷനുള്ള മുൻ സീറ്റ്

പിൻ സീറ്റിലും ത്രീ പോയിന്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്