റെനോയുടെ പുതിയ എസ്‍യുവി കാർഡിയാൻ

5lp6irmsu8ssgabtn7dbbpa2i1 content-mm-mo-web-stories-fasttrack-2023 7vd9cd1qcjcpufd0qn2ekr83tf content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-fasttrack renault-reveals-new-kardian-suv

ഇന്ത്യ, സൗത്ത് അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിപണികൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചത്

സിഎംഎഫ്–ബി മോഡുലാർ പ്ലാറ്റ്ഫോം

സ്പോർട്ടി എസ്‍യുവി ലുക്ക്

ഉയർന്ന ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയറൻസ്

അത്യാധുനിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ

മസ്കുലറായ വീൽ ആർച്ചുകളും സ്പോർട്ടി അലോയ് വീലും