പ്രവാസ ലോകത്ത് യൂസഫലിയുടെ 50 വർഷങ്ങൾ

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 50-years-of-yusuff-ali-in-gulf 6go8e6qhclh6p8rmtn7ltb3rm6 content-mm-mo-web-stories-global-manorama 2kt25pi9c0q0pfia1ku4s05cfs

ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ യാത്ര ടൊയോട്ട സ്റ്റൗട്ട് പിക് അപ്പിൽ

Image Credit: yusuffali.com

ഇന്ന് യാത്ര വെളുത്ത റോൾസ് റോയിസിൽ

Image Credit: yusuffali.com

70,000 ജീവനക്കാർക്ക് താങ്ങും തണലുമൊരുക്കുന്ന മഹാവൃക്ഷമായി മാറിയ ജീവിതം

Image Credit: yusuffali.com

മുടി കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ റീ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായി

Image Credit: yusuffali.com

ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടവും പിന്നീട്, കോവിഡ് വന്ന് എല്ലാ പ്ലാനും പൊളിഞ്ഞു

Image Credit: yusuffali.com

ഇതോടെ റീ പ്ലാന്റ് പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു

Image Credit: yusuffali.com
പ്രവാസ ലോകത്ത് യൂസഫലിയുടെ 50 വർഷങ്ങൾ