പാർക്കിൻ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക്; ലിസ്റ്റിങ് അടുത്ത മാസം

25al50ubc8ve35fbgrudcuti04 content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories o2fg3idcqv1kspcjrhn274vn5 content-mm-mo-web-stories-global-manorama dubai-parkin-ipo

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനുകൾ മാർച്ച് 5 മുതൽ 12 വരെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Image Credit: Bro Crok/Shutterstock.com

റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കായി 10 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് വിൽക്കുക.

Image Credit: Wirestock Creators/Shutterstock.com

ആർടിഎയിൽ (റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ) നിന്നും ലിസിറ്റിങ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പാർക്കിൻ

Image Credit: INDU BACHKHETI/Istock.com

റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപകർക്കായി 10 ശതമാനം ഓഹരിയാണ് വിൽക്കുക.

Image Credit: ismagilov/Istockphoto.com

5,000 ദിർഹമാണ് ഒരു ലോട്ടിനുള്ള വില.

Image Credit: ismagilov/Istockphoto.com

ദുബായിലെ ഓൺ-സ്ട്രീറ്റ് പെയ്ഡ് പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളിൽ 90 ശതമാനത്തിലധികം പാർക്കിനിന് കീഴിലാണ്.

Image Credit: DWA-1/Shutterstock.com
പാർക്കിൻ ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക്; ലിസ്റ്റിങ് അടുത്ത മാസം

More Web Stories

https://www.manoramaonline.com/web-stories/global-manorama.html
Read Article