അബുദാബിയില്‍ ഹരിതവിസ്മയം തീർത്ത് പ്രവാസി മലയാളി

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories content-mm-mo-web-stories-global-manorama kannur-native-shareef-5acres-farm-in-abudhabi 3ass42mehe76oqkd4ifkbt8qfq 776cs5jt4gbabnqto97vjmi35r

ഈന്തപ്പനയുടെ നാട്ടിൽ കേരളക്കരയിലേതുപോലെ ഹരിതവിപ്ലവം തീർക്കുന്ന ഫാം.

5 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഫാമിൽ ഒത്തിരി പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും.

കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിക്കളവുമുണ്ട്. കളിച്ചു ക്ഷീണിച്ചാൽ അലങ്കാര പക്ഷികളോട് കിന്നാരം പറയാം.

ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് സൂര്യകാന്തി കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

പച്ചക്കറി കൃഷിയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീടാണ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്.

അബുദാബില്‍ ഹരിതവിസ്മയം തീർത്ത് പ്രവാസി മലയാളി

More Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories/global-manorama
Read Article