'അഫോർഡബിള്‍ ഹൗസിങ് നയം' പ്രവാസികള്‍ക്ക് നേട്ടമോ?

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 34tfi3l221fghr564ll2ejqe9u content-mm-mo-web-stories-global-manorama affordable-housing-policy-dubai 74m599ve1a4mk2gb18rfm0q0b7

ദുബായ് കിരീടാവകാശിയായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അഫോർഡബിള്‍ ഹൗസിങ് നയം പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണകരം.

Image Credit: xavierarnau/istockphotos.com

ജോലി സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് താമസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുകയെന്നുളളതാണ് അഫോഡബിൾ ഹൗസിങ് നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ദുബായിലെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും അഫോർഡബിള്‍ ഹൗസിങ് നയം പുത്തൻ ഉണർവ് നല്‍കും

Image Credit: xavierarnau/istockphotos.com

ജോലി സ്ഥലത്തിനടുത്ത് താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവില്‍ താമസ സൗകര്യം ലഭിച്ചാല്‍ അത് നിരവധി പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും.

Image Credit: Philip Lange/Shutterstock.com

ദുബായുടെ വികസന ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ നിർണായകമായ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്.

സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും മതിയായ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഹൗസിങ് നയം സഹായകമാകും.

Image Credit: Philip Lange/Shutterstock.com

ജനങ്ങള്‍ കൂടുതലായി എത്തുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനവും വർദ്ധിക്കും.

Image Credit: manorama
'അഫോർഡബിള്‍ ഹൗസിങ് നയം' പ്രവാസികള്‍ക്ക് നേട്ടമോ?
'അഫോർഡബിള്‍ ഹൗസിങ് നയം' പ്രവാസികള്‍ക്ക് നേട്ടമോ?