യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 1mh17hl2fbn86jdkrnv6es690q content-mm-mo-web-stories-global-manorama 37k5futiq7dqikqrluf8o2bkig rain-in-uae

ഷാർജയിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റില്‍ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ

Image Credit: Siraj V.P. Keezmadam

ദുബായ് മുഹൈസിന4ലെ റോഡുകളിൽ മഴവെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ.

Image Credit: Firoz Khan

ഷാർജ അൽ സാഹിയയിലെ റോഡിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളുടെ മിനി ബസ് തള്ളിമാറ്റുന്നു.

Image Credit: Manorama

ഷാർജയിലെ മഴക്കാഴ്ച.

Image Credit: Siraj V.P. Keezmadam

കനത്ത മഴയെതുടർന്ന് റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ.

Image Credit: Siraj V.P. Keezmadam

റോഡരികിലിരുന്ന് മഴയാസ്വദിക്കുന്ന കുടുംബം.

Image Credit: Manorama
യുഎഇയിൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു; മണ്ണിടിച്ചില്‍

More Web Stories

www.manoramaonline.com/web-stories
Read Article