മലീഹ ഇനി ദേശീയോദ്യാനം

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 meliha-national-park-sharjah content-mm-mo-web-stories 4uc46vlmn4glfb2kbqq4honeca content-mm-mo-web-stories-global-manorama 4jilqd1rvclg2hrvhhvnkehf53

വിനോദസഞ്ചാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി ഷാർജ

Image Credit: Shurooq

ഷുറൂഖിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാവും പുതിയ ദേശീയോദ്യാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം.

Image Credit: Shurooq

മലീഹ മരുഭൂമിയാണ് മലീഹ നാഷനൽ പാർക്കായി മാറുക.

Image Credit: Shurooq

സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുമെല്ലാം വരുംതലമുറകൾക്കായി കരുതിവയ്ക്കാനുള്ള ഷാർജയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് മലീഹ.

Image Credit: Shurooq

നിർമാണപ്രവർത്തനം ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കും.

Image Credit: Shurooq

മലീഹ നാഷനൽ പാർക്കിൽ ഗവേഷണ അവസരങ്ങളുമുണ്ടാവും.

Image Credit: facebook/@discovermleiha