‘ഇനി ആകാശയാത്ര എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസിൽ മാത്രം’

6f87i6nmgm2g1c2j55tsc9m434-list 11g2cu51vm3tt08qvmt46enpob-list 3qcj5ktin7vf5ql5rcjr8e0ibh

101 വയസ്സുകാരിയുടെ മനം നിറച്ച് വിമാന കമ്പനി...

Image Credit: Screengrab:X/emirates

അൾജീരിയ യാത്രയിൽ എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ ലഭിച്ച സ്വീകരണമാണ് റാചിദയെ സ്വാധീനിച്ചത്.

Image Credit: Screengrab:X/emirates

റാചിദയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സൗകര്യം നൽകിയും യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയും എമിറേറ്റ്സ്.

Image Credit: Screengrab:X/emirates

യാത്രയ്ക്ക് മുൻപ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലോഞ്ചിൽ വിശ്രമിക്കാൻ റാചിദയ്ക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.

Image Credit: Screengrab:X/emirates

ജീവനക്കാർ റാചിദയുടെ യാത്ര സുഖകരവും അവിസ്മരണീയവുമാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു.

Image Credit: Screengrab:X/emirates

എല്ലാ ടച്ച്‌പോയിന്റുകളിലും റാചിദക്ക് സുഗമമായ യാത്രാനുഭവം ലഭിച്ചു.

Image Credit: Screengrab:X/emirates