വിസ്തൃതി 330 ഹെക്ടർ, ദുബായിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ബീച്ച് ഒരുങ്ങുന്നു

content-mm-mo-web-stories-global-manorama-2024 content-mm-mo-web-stories 4rs1gq6involops1cpma3kme3r content-mm-mo-web-stories-global-manorama jebel-ali-open-beach-project 2333sdmklrhl8q5t2mahd3iuve

ദുബായ് നിവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കുമായി പൊതുബീച്ച്..

Image Credit: X/@DXBMediaOffice

പുത്തൻ കാഴ്ചകളും വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്ന പൊതുബീച്ച് ജബൽഅലിയിൽ നിർമിക്കും.

Image Credit: X/@DXBMediaOffice

ജബൽഅലി ബീച്ച് വികസന പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ

Image Credit: X/@DXBMediaOffice

കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം നീന്താനും മുങ്ങാംകുഴി ഇടാനുമെല്ലാം പ്രത്യേക ഇടമൊരുക്കുന്നതാണ് ജബൽഅലി ബീച്ച് വികസന പദ്ധതി.

330 ഹെക്ടർ വിസ്തൃതിയിലാണ് നിർമാണം

പദ്ധതിക്ക് കിരീടാവകാശി ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അംഗീകാരം നൽകി.

Image Credit: X/@HamdanMohammed